Zespół ds. rozwoju związku przy Regionie Zagłębie Miedziowe

17 października br. na posiedzeniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” powołano Zespół ds. rozwoju Związku w trzyosobowym składzie: Włodzimierz Broda, Bartosz Budziak i Przemysław Darowski.

Zespół chce osiągnąć następujące cele:
– poprawienie uzwiązkowienia w funkcjonujących organizacjach związkowych,
– skuteczniejsze zakładanie organizacji związkowych w innych zakładach pracy,
– rozwinięcie współdziałania NSZZ „Solidarność” na szczeblach zakładowym, regionalnym i branżowym.

Doszło już do dwóch spotkań Zespołu i planowane jest kolejne.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com