Spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Spotkanie poprowadził Wiesław Michalski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w  ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A., który omówił podstawy prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy i jej zadania. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  MOPS-u w Legnicy,  Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona Kraków Oddział Legnica, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 12 grudnia – będzie to spotkanie opłatkowe Regionu.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com