Konferencja w PIP we Wrocławiu

22 września 2022 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Spaliny silników Diesla w górnictwie podziemnym na przykładzie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A.” zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz KGHM Polska Miedź S.A. Konferencję otworzyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Następnie prelegenci omówili tematy takie jak:

  • wybrane aspekty zagrożeń spalinami silników Diesla w KGHM,
  • ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w przemyśle wydobywczym przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań KGHM ZANAM S.A.
  • postępowanie przy wdrażaniu metod oznaczania zanieczyszczeń pochodzących z silników Diesla w górnictwie;
  • ochrona zdrowia poprzez nowoczesne rozwiązania,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym,
  • dobór sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami w postaci spalin silnika Diesla;
  • stosowanie, dopasowanie i konserwacja sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami w postaci spalin silnika Diesla;
  • działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w ramach prewencji wypadkowej;
  • nowoczesne narzędzia poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym;

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”  reprezentowali: Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach  oraz Wiesław Michalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Zakładach Górniczych „Rudna” Oddziale KGHM Polska Miedź S.A.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com