Prześlij ankietę informacyjną do 10 lipca!

Przypominamy o obowiązku przesyłania do Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ankiet  dotyczących danych statystycznych. Kwestionariusz należy przesyłać do dnia 10 lipca 2023 roku.

Ankietę można przesłać emailem legnica@solidarnosc.org.pl, faxem na nr 76721 08 88 lub dostarczyć osobiście do siedziby Regionu przy ul. Fryderyka Skarbka 9 w Legnicy.

Ankieta

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com