Jednorazowe świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Projekt ustawy zakłada, że każda osoba o potwierdzonym w terminie do 31 grudnia 2021 r. przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie przyznane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie (inaczej niż w przypadku świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przyznawanej działaczom opozycji antykomunistycznej przez Szefa Urzędu na wniosek).  Zgodnie z projektem, Urząd wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w terminie do 31 marca 2022 r.

O uchwaleniu projektu ustawy oraz jego ostatecznym kształcie poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com