Protest Solidarności w legnickim MOPS-ie

Akcja protestacyjna pracowników legnickiego MOPS-u i DPS-u rozpocznie się 3 listopada. Pracownicy nie pojawią się w pracy, zamierzają natomiast stawić się masowo w Punkcie Krwiodawstwa w szpitalu, gdzie honorowo oddadzą krew. Zdecydowali się na taką formę protestu, bo jak twierdzą nie otrzymali gwarancji od Prezydenta Legnicy o zabezpieczeniu w budżecie miasta na 2022 rok środków na wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy w czerwcu wystąpiła do prezydenta Legnicy o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2022 rok środków na wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy.

– Związek  nie uzyskał konkretnej odpowiedzi dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS i DPS. Prezydent w przesłanym do „Solidarności” piśmie z dnia 13 października poinformował, że „trwają prace nad rozwiązaniami organizacyjnymi i finansowymi w Urzędzie Miasta, które będą dotyczyły wszystkich miejskich instytucji, w tym również pracowników MOPS”. Pismo nie wskazuje konkretnych propozycji rozwiązań płacowych ani terminu ich wprowadzenia – informuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy wnioskują o wzrost płacy zasadniczej o 1 tys. zł, bo jak twierdzą z powodu braku podwyżek w 2020 i 2021 roku sytuacja płacowa pracowników MOPS i DPS osiągnęła stan krytyczny. 40 procent pracowników otrzymało w styczniu podwyżkę z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku taką regulację może otrzymać większość pracowników. Średnia płaca zasadnicza w większości placówek plasuje się poniżej 3 tys. zł.

– W związku z tym, że od czerwca br., kiedy przekazaliśmy Prezydentowi Legnicy pierwsze pismo w sprawie krytycznej sytuacji płacowej nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi, ogłaszamy akcję protestacyjną – informują związkowcy.

Zarządy Związków Zawodowych działających w MOPS i DPS apelują do pracowników, aby 3 listopada w ramach protestu pojawili się w punkcie krwiodawstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i honorowo oddali krew.

Według obowiązujących przepisów z tego tytułu przysługuje pracownikowi „zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym”, co oznacza, że pracodawca jest zobowiązany zwolnić na ten czas pracownika. Na czas kwalifikacji (badań lekarskich) również przysługuje zwolnienie, niezależnie czy osoba zostanie zakwalifikowana do oddania krwi.

– Akcja protestacyjna będzie skuteczna, jeśli weźmiemy w niej udział w sposób masowy, zorganizowany i solidarny. W ten sposób zademonstrujemy niezadowolenie spowodowane krytyczną sytuacją płacową w MOPS i DPS oraz pomożemy ratować ludzkie zdrowie i życie, tak jak to niejednokrotnie czynimy na co dzień w pracy – podsumowują związkowcy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com