Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popierając program Pracowniczych Planów Kapitałowych zaoferowała możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie poprzez organizację w regionach bezpłatnych szkoleń najpierw dla przewodniczących władz wykonawczych, a później dla pozostałych członków.

W naszym Regionie szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe odbyło się  15 września br. w siedzibie Regionu w Legnicy. Przeprowadziła je trenerka Polskiego Funduszu Rozwoju Portalu PPK. 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji NSZZ „Solidarność” w: oświacie legnickiej, PKP Cargo, PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, ZG Lubin, Poczcie Polskiej oraz OM przy Regionie.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com