Referendum strajkowe w PKP Cargo

Do 28 stycznia trwać będzie referendum w PKP Cargo. W poszczególnych zakładach spółki powołano komitety protestacyjne. Referendum jest konsekwencją fiaska dotychczasowych rozmów kolejarskich związków zawodowych z zarządem spółki w ramach  trwającego od końca października sporu zbiorowego.
Marek Podskalny– Nasz zakład obejmuje bardzo duży obszar, a więc głosowanie zajmie trochę czasu. Musimy zapewnić wszystkim pracownikom możliwość wzięcia udziału w referendum – mówi Ryszard Lach przewodniczący Solidarności w Śląskim Zakładzie PKP Cargo. – Powołaliśmy oddziałowe komisje referendalne. W niektórych miejscach referendum już trwa, w innych drukowane są listy obecności  i pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia głosowania – dodaje Jerzy Sośnierz, szef Solidarności  działającej w Południowym Zakładzie PKP Cargo.

W referendum pracownicy towarowego przewoźnika kolejowego odpowiadają na 6 pytań związanych z postulatami zgłoszonymi przez związki zawodowe w ramach sporu zbiorowego z pracodawcą. – Domagamy się m.in. bonusu rocznego z okazji Święta Kolejarza w wysokości 850 zł. Tylko w tym  roku PKP Cargo wypłaciło  137,5 mln dywidendy. Skoro  spółka przynosi zyski, stać ją na nagrodę dla pracowników – mówi  Marek Podskalny (na zdjęciu), przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ Solidarność PKP Cargo.

www.solidarnosckatowice.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com