Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Rella Investments Sp. z o. o. przywrócona do pracy

„Sąd Rejonowy w Legnicy w I instancji wyrokiem z dnia 16-02-2021 roku w sprawie o sygn. akt IV P 303/20 przywrócił do pracy Przewodniczącą Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Rella Investments Sp. z o. o. Panią Ewę Serwatczak. Pracodawca zwolnił Przewodniczącą z pracy w trybie art., 52 Kodeksu pracy zarzucając jej ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (brak usprawiedliwienia nieobecności). W przeprowadzonym postępowaniu i wyroku Sąd przyjął, że Pracodawca naruszył przepisy prawa pracy rozwiązując z Przewodniczącą umowę o pracę bez wypowiedzenia albowiem nie było nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca o wszystkim wiedział. Poza przywróceniem do pracy Sąd zasądził również wynagrodzenie  za czas pozostawania bez pracy. Wyrok Sądu jest nieprawomocny.”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com