KGHM: strony ZUZP podpisały porozumienie

 Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Józef Czyczerski informuje iż, 4 lutego br. podczas trzeciego spotkania negocjacyjnego, stronom Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A., udało się wypracować porozumienie gwarantujące wzrost wynagrodzeń w kilku
obszarach.

Negocjacje prowadzone były w ramach trzech spotkań – ze względu na obostrzenia w formie wideokonferencji. KSGRM NSZZ „Solidarność” na spotkaniach reprezentowali przewodniczący Józef Czyczerski i wiceprzewodniczący Bogusław Szarek. RSHPM NSZZ „Solidarność” reprezentowali Andrzej Kucharski i Mieczysław Krzywy. W protokole dodatkowym nr 25 do ZUZP zawarto kilka punktów:

1) Wzrost stawek płac zasadniczych o 5,2% z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zwiększenie podstawy wymiaru dodatku za pracę w porze nocnej z X na XII kategorię z wyrównaniem od 1 stycznia br. 
3) Rozszerzenie nagrody z okazji Dnia Hutnika o pracowników zatrudnionych od 1 do 5 lat pracy, odpowiednio wzrastając o 1% za każdy rok pracy – inicjatywa RSHPM NSZZ „Solidarność”.
4) Przeszeregowanie w Oddziałach min. 15% załogi – w tym od kwietnia co najmniej 10%.

Pracodawca nie chciał zgodzić się na postulat KSGRM NSZZ „Solidarność” poparty przez inne organizacje związkowe dotyczący wypłaty dodatkowej nagrody z okazji 60-lecia spółki. Za koronne argumenty postawiono brak takiego zapisu w ZUZP i funkcjonujące w KGHM jubileusze powiązane z ze stażem każdego z pracowników. Pracodawca stwierdził, że temat jest nierozerwalnie związany z kwestią negocjacji wzrostu wynagrodzeń, czyli niższym
wzrostem stawek niż ostatecznie zawarto w Porozumieniu. Na to zgody KSGRM NSZZ „Solidarność” być nie mogło. Wzrost stawek wpływający na wynagrodzenie pracowników jest stały, a nagroda jednorazowa. Kluczowy jest jak najwyższy wzrost płacy zasadniczej, od której naliczane są inne składniki na wynagrodzenie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com