Pośmiertnie przyznano Krzyż Wolności i Solidarności o. Zygmuntowi Sołkowi

17 września 2020 odbyło się pośmiertne odznaczenie ojca Zygmunta Sołka, głogowskiego redemptorysty, Krzyżem Wolności i Solidarności. Uroczystość odbyła się w kościele św. Klemensa Hofbauera w Głogowie podczas mszy pogrzebowej zmarłego kilka dni wcześniej kapłana.

O. Zygmunt Sołek był jedynym duchownym w Głogowie, który miał odwagę odprawić mszę św. w II rocznicę porozumień sierpniowych (31 sierpnia 1982). Był zasłużonym kapłanem wspomagającym NSZZ „Solidarność” oraz duszpasterzem młodzieży i robotników.

W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej decyzję Prezydenta RP o nadaniu Krzyża o. Sołkowi odczytała dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Medal został przekazany rodzinie zmarłego księdza. W swoim wystąpieniu dr Katarzyna Pawlak-Weiss przybliżyła zebranym ideę Krzyża Wolności i Solidarności oraz ukazała postać o. Sołka w kontekście jego zaangażowanie na rzecz legalnej i podziemnej „Solidarności”.

Po nabożeństwie delegacja Oddziału IPN we Wrocławiu wzięła udział w pogrzebie redemptorysty i złożyła wieniec na jego grobie.

IPN Wrocław

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com