Czyczerski Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Podczas czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni przyznali Józefowi Czyczerskiemu Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

W uzasadnieniu czytamy, że Józef Czyczerski urodził się 19 marca 1958 roku w Lwówku Śląskim. Ukończył Technikum Elektroenergetyczne w Legnicy (1976). Od 1979 pracownik Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi (od 1981 KGHM Polska Miedź SA) Oddział Zakłady Górnicze Rudna w Polkowicach. Od 1981 członek NSZZ „Solidarność”. 

Po 13 XII 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie zaangażował się w kolportowanie podziemnej prasy i wydawnictw, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.

1989-1990 skarbnik KZ, delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. Od 1990 przewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, członek Krajowej Komisji Górniczej, następnie (z przekształcenia) Sekretariatu Górnictwa, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w Katowicach. Od 1991 delegat na KZD, od 1992 przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi. W latach 1999 – 2011 a następnie od 2014 członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SAz mandatu wybranego przez pracowników. Bardzo zaangażowany w działalność w KGHM Polska Miedź SA, jego gospodarcze funkcjonowanie, zawsze odważnie krytykował nietrafne decyzje Zarządu. Pilnował właściwej prywatyzacji KGHM. Skutecznie walczył o zablokowanie zamiaru sprzedaży akcji KGHM przez Skarb Państwa organizując między innymi akcje protestacyjne i strajki. Doprowadził do zatrzymania wyprzedaży akcji KGHM. W to co robi wkłąda swój trud i serce a upartość która go cechuje sprawia, że jest bardzo skuteczny w swoim działaniu. Zawsze celem jego działalności związkowej i członkostwa w Radzie Ndzorczej jest dobro Spółki i dobro pracowników.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com