Protest przeciwko szykanowaniu działaczy związkowych

Pan Artur Kuczyński
Prezes Zarządu JOART S.A.
ul. Staszica 11A
59-700 Bolesławiec

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko bezprawnym działaniom Państwa firmy polegającym na zmianie warunków pracy pracownikom będącym przedstawicielami Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o. o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne, która obejmuje swoim działaniem JOART S.A., o czym Zarząd poinformowano w czerwcu br.
Pracownicy, wobec których podjęto ww. działania są objęci szczególną ochroną na mocy art. 32 ust.1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019.263 t.j.) oraz Uchwały nr 13/2020 Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne.
Potępiamy i uznajemy za niedopuszczalne – stosowane w JOART S.A. ul. Staszica 11A w Bolesławcu, lekceważenie przysługujących działaczom związkowym praw oraz zastępowanie dialogu rozwiązaniami konfrontacyjnymi.
Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” domaga się natychmiastowego wycofania decyzji o zmianie warunków pracy przedstawicielom NSZZ „Solidarność” w Państwa firmie.

Za Prezydium Zarząd Regionu
Jacek Dziuba zastępca przewodniczącego ZR ZM NSZZ „Solidarność”
Ewa Kosiorowska sekretarz ZR ZM NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com