Ksiądz Zbigniew Dołhań z Krzyżem Wolności i Solidarności

W Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza we wtorek 15 września w południe zastępca prezesa  Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster wręczył Krzyże Wolności i Solidarności. To zaszczytne odznaczenie przyznano kilkudziesięciu osobom. Wśród odznaczonych był ksądz Zbigniew Dołhań.

Dziękując w imieniu odznaczonych, członek prezydium ZR NSZZ „SolidarnośćDolny Śląsk Tomasz Wójcik podkreślił w krótkim wystąpieniu, że to także odznaczenie dla tych, którzy ofiarnie pomagali w latach 80. ludziom Solidarności nie bacząc na szykany ze strony władz. Do dziś  wiele z tych osób, ukrywających działaczy Solidarności, pomagających im w działalności nie jest szerzej znanych. 

W uroczystości w ratuszu uczestniczył m.in. przewodniczący ZR Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski, przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Dolny Śląsk  Kazimierz Kimso oraz  wicewojewoda Jarosław Kresa.

Ksiądz Zbigniew Dołhań będąc wikariuszem w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach, odegrał istotną rolę w działalności podziemnych struktur „Solidarności". W dniach 14-17 grudnia 1981 r. aktywnie wspierał górników strajkujących w Zakładach Górniczych ,,Rudna”. Przebywał na terenie kopalni i przeprowadzał rozmowy z członkami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz z protestującą załogą. Następnie w ich imieniu podjął negocjacje z dowódcami Milicji i Wojska Polskiego. W latach 1981-1984 ks. Zbigniew Dołhań organizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin oraz udostępniał swoje mieszkanie działaczom podziemia na nielegalne spotkania.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. 
Fot: Marcin Raczkowski, Bogdan Orłowski
 
 
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com