Sympozjum odbyło się w czwartek, 3 września, w lubińskim hotelu Europa. Udział wzięło w nim ok. 130 osób – działaczy związkowych, członków podziemia solidarnościowego lat 1981-1989, osób, które organizowały pierwsze struktury NSZZ Solidarność w Zagłębiu Miedziowym, byli i obecni kapelani Solidarności, a także naukowcy, działacze społeczni i przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowcy.

Program spotkania obejmował m. in. wystąpienie burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego oraz starosty polkowickiego Kamila Ciupaka. Burmistrz Polkowic skupił się na podkreśleniu wagi, jaką na trwałość rodzącej się przed 40 laty Solidarności wywarły jej regionalne i branżowe oddziały, m. in. ten który zawiązał się na terenie Zagłębia Miedziowego.

– Nie byłoby tamtego zwycięstwa, gdyby nie wspólne działanie wszystkich grup społecznych.  To, co nie udało się studentom w 1968 roku, pozbawionych poparcia robotników, to, co nie udało się w grudniu 1970 roku, kiedy robotników nie poparła inteligencja, udało się strajkującym w 1980 roku. Udało się, bo byliśmy wtedy mocni siłą wspólnoty, siłą solidarności – mówił w swoim wystąpieniu włodarz Polkowic.

– Warto przy tej okazji zadać sobie pytanie, jak w naszych małych ojczyznach udało się nam zrealizować postulaty Solidarności. Czy  wartość ma dla nas praca czy tylko pieniądze, które za nią otrzymujemy? Czy słowo „”mieć” nie przysłoniło nam słowa „być”?  Czy mieszkańcy Zagłębia Miedziowego, zwłaszcza młode pokolenie, byłoby dziś zdolne stać się wspólnotą walczącą o wartości, czy też zdominowałby ich wszechobecny konsumpcjonizm i alienacja społeczeństwa?

Czy wreszcie właściwie rozumiemy pojęcia wolności i solidarności. Czy umiemy sens tych pojęć wywodzić od słów świętego Jana Pawła II, który mówił, że „Solidarność to jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię dźwigane razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu” – przypominał słowa papieża Polaka Łukasz Puźniecki.

Burmistrz Polkowic przypomniał także, że częścią rodzącej się 40 lat temu wspólnoty byli i miedziowi górnicy naszych kopalń i pracownicy innych zakładów w Zagłębiu, którzy 40 lat temu jako jedni z pierwszych zakładali niezależne, samorządne związki zawodowe w swoich miejscach pracy, a kilkanaście miesięcy później, w pierwszych dniach stanu wojennego, umieli twardo i z honorem bronić zdobyczy Solidarności.

Z kolei starosta polkowicki Kamil Ciupak  wręczył podczas sympozjum okolicznościowe statuetki najbardziej zasłużonym kombatantom Solidarności Zagłębia Miedziowego. Odebrało je kilkadziesiąt osób, w większości byłych pracowników miedziowych kopalń, którzy w grudnia 1981 r. zaprotestowali przed wprowadzeniem przez komunistyczny reżim stanu wojennego, i którzy zostali brutalnie spacyfikowani przez ZOMO.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem postaw tych ludzi, którzy 40 lat temu tu, na naszym terenie, potrafili założyć wielotysięczne, samorządne i wolne związki zawodowe, później bronić tych wartości w pierwszych dniach stanu wojennego nie wahając się zaryzykować ani swojej zawodowej przyszłości, ani swojego zdrowia, a którzy w wielu przypadkach są zapominani przez historię – mówił starosta polkowicki Kamil Ciupak.

Swoje wystąpienia podczas sympozjum mieli także m. in. ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz, dr. Łukasz Sołtysik z wrocławskiego oddziału IPN, oraz przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem sympozjum było Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, przy wsparciu Gminy Polkowice.

Było to ostatnie, czwarte wydarzenie z cyklu przygotowywanych przez Gminę Polkowice z okazji 40-lecia narodzin NSZZ Solidarność. Wcześniej odbyły się uroczyste odsłonięcie muralu „Dziękujemy za Solidarność”, Msza św. w intencji związku, oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej w Polkowicach, podczas której przez aklamację przyjęto uchwałę o „wyrażeniu uznania twórcom, działaczom oraz kombatantom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w 40. rocznicę powstania związku”.

W spotkaniu byłych opozycjonistów uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski. 

Roman Tomczak/0/miedziowe.pl
polkowice.eu