Grzegorz Majewski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku nadał Grzegorzowi Majewskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Grzegorz Majewski to pracownik V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, członek NSZZ „Solidarność”, jest autorem wielu artykułów naukowcyh oraz prasowcyh, a także współautorem książki „Ponad granicami – Historia Solidarności Polsko – Czechosłowackiej”.

Jako uczeń szkoły zawodowej, zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i plakatów oraz malowaniem nielegalnych napisów na murach. W latach 1985–1990 zaangażował się w kolportaż nielegalnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny WiP” oraz „Hydralek” i „Region”. Od 1985 roku był współpracownikiem Solidarności Walczącej, włączył się w tworzenie i działalność rozgłośni radiowej „Radio SW”, a w roku 1986 uczestniczył w akcjach Ruchu„Wolność i Pokój” oraz był jednym  z inicjatorów reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej.

W latach 1987–1988 był uczestnikiem wystąpień Pomarańczowej Alternatywy organizowanych na terenie Wrocławia. Za udział w nielegalnych manifestacjach, przechowywanie podziemnych wydawnictw oraz rozpowszechnianie nielegalnych ulotek i transparentów był zatrzymywany i karany grzywnami.

4 listopada 2016 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

W marcu 2017 roku Majewski został powołany do IPN-owskiego komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com