KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” laureatem nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Szacunek, wiarygodność, dialog – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” został laureatem nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznawanej przez NSZZ „Solidarność”. Gala XII edycji konkursu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

– Zawsze podkreślam, że za sukcesem KGHM stoją przede wszystkim fantastyczni ludzie. Ich wiedza, zaangażowanie i profesjonalizm budują naszą markę – rozpoznawalną i cenioną na całym świecie. Cieszę się, że związki zawodowe zauważają nasze działania i premiują je takimi wyróżnieniami. Bardzo za to dziękuję i zapewniam, że nasza partnerska relacja ma solidne fundamenty i będzie się dalej rozwijać – mówi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział KGHM Polkowice – Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład górniczy. Wydobycie trwa tam od 1968 roku. Drogą do dalszego rozwoju oddziału jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki – Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej. Biorąc pod uwagę wielkość zasobów rudy miedzi tam występujących, jego udostępnienie stanowi obecnie największy głębinowy projekt górniczy w Europie.

KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia ponad 18 tys. osób, a cała Grupa Kapitałowa ponad 34 tys. Firma jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Dla Zarządu KGHM priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Zatrudnieni w firmie mogą m.in. przystąpić do opłacanej przez KGHM abonamentowej opieki medycznej. Spółka prowadzi też liczne programy prozdrowotne i prospołeczne. Od 2019 roku pracownicy KGHM mogą bezpłatnie korzystać z dwóch platform językowych i uczyć się lub doskonalić znajomość języków obcych.

Z badań przeprowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową nad monokulturą przemysłową wynika, że dla 81 proc. mieszkańców Zagłębia Miedziowego KGHM to najważniejszy pracodawca w regionie, a 84 proc. uznało firmę za atrakcyjnego pracodawcę. Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. w niemal 85 proc. deklarują zadowolenie z obecnej pracy.

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com