Kuźniar w Radzie KSEiR

W Kongresie wzięło udział 41 z 48 uprawnionych delegatów. Nowym przewodniczącym Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” wybrany został Dariusz Kucharski z Łodzi.Delegaci wybrali również 22 osobową Radę, członkami Rady zostali: Barciński Jerzy, Bubel Teresa, Dulnik Jerzy, Gałązka Zbigniew, Grabowski Andrzej, Klassa Jan, Klawikowski Henryk, Knapik Krystyna, Kowalski Andrzej, Kuźniar Zbigniew, Lachowicz Jerzy, Marchwiński Stanisław, Morawiec Jerzy, Niżankowska Krystyna, Rajewsji Jerzy, Skarżyńska Maria, Skoczek Bronisław, Szczepaniak Bronisław, Szczepaniak Janusz, Wilczak Jan. Zajączkowska Anna oraz Żaglewska Alicja Henryka.

Wybrano również trzyosobową Komisją Rewizyjną, w składzie: Charchalska Henryka, Drwalewska Henryka i Szałowski Jan.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com