Pikieta w Sandenie w Polkowicach

Od czerwca br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach jest z pracodawcą w sporze zbiorowym. Strony przeszły rokowania i mediacje, które zakończyły się podpisaniem protokołów rozbieżności.  Związek przeprowadził głosowanie strajkowe, w którym wzięło udział ponad 50 % pracowników, z tego ponad 90% opowiedziało się za strajkiem.

Komisja Zakładowa przed podjęciem tak radykalnych działań postanowiła zorganizować pikietę, podczas której domagano się realizacji następujących żądań:

  • wprowadzenie podwyżki płac zasadniczych z wyrównaniem od 1.04.2019 r. przy zachowaniu następujących warunków: zagwarantowanie minimalnych kwot podwyżki płac „za utrzymanie dobrego poziomu i zagwarantowanie minimalnych kwot podwyżki płac „za awans poziomy” (te dwa podpunkty nie łączą się);
  • podwyżka dodatkowa płac zasadniczych w kwocie 50 zł z wyrównaniem od 1.04.2019 dla wszystkich pracowników zatrudnionych w SMP;
  • wprowadzenia stałego dodatku stażowego od płacy zasadniczej (z wyrównaniem od 1 kwietnia br.) wg stażu pracy w SMP (od 3 do 5 lat – 3%; od 6 do 8 lat – 5%; powyżej 9 lat – 7%);
  • zagwarantowania od 2019 wypłaty nagrody świątecznej bez względu na wynik finansowy netto firmy.

Z pracownikami Sandenu solidaryzowali się także związkowcy z innych zakładów pracy m.in. z Volkswagena. Pikietę poprowadził Bogdan Orłowski – przewodniczący Zarządu Regionu.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com