X Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”

27 listopada odbyło się X WZD RSH-PM, na którym delegaci podjęli uchwałę o przystąpieniu Regionalnej Sekcji  Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność” do Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” należącej również do Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.

Decyzję podjęto z myślą o wspólnym działaniu zwiększając przez to siły w celu ochrony polskiego hutnictwa. Zagrożenia dla przemysłu hutniczego, a tym samym i zagrożenia dla miejsc pracy w hutnictwie są ogromne. Narzucany przez Unię pakiet klimatyczny, koszty energii dla przemysłu energochłonnego i podobne działania mogą negatywnie wpływać na kondycję firm z branży metalowej. Podejmowane są również działania w celu utrzymania bezterminowo przywileju do emerytur pomostowych pracujących w szczególnych warunkach. Jest wiele problemów, z którymi wspólnie musimy się zmierzyć.

W WZD S brali udział również zaproszeni goście: przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” Bogdan Orłowski oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol – przewodniczący KSH, Andrzej Gębara Skarbnik KSH, Czesław Bujak członek Zarządu KSH, Wojciech Krasuski członek Zarządu KSH.

Na X WZD Sekcji wybrano również delegatów na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Zostali nimi:
• Hryńczuk Robert (Huta Miedzi Legnica)
• Komar Dariusz (Huta Miedzi Głogów)
• Krzywy Mieczysław (Huta Miedzi Legnica)
• Kucharski Andrzej (Huta Miedzi Głogów)
• Mietłowski Wojciech (Huta Miedzi Legnica)
• Patelska Grażyna (Huta Miedzi Głogów)

W skład Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Hucie Miedzi „Głogów” wchodzą Organizacje NSZZ „Solidarność” działające w hutach Głogów, Legnica oraz Cedynia.

Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, po przystąpieniu organizacji z Regionu Zagłębie Miedziowe zrzesza 30 Organizacji Zakładowych/Międzyzakładowych z branży hutniczej działających w Polsce.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com