Zmiany w prawie związanym z działalnością SIP – szkolenie dla Klubu SIP

W dniach 20 – 22 listopada br. sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Zmiany w prawie związanym z działalnością SIP,  podczas którego:

  • D. Filarowski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, przedstawił nowinki techniczne dotyczące bhp, które zaprezentowano na targach A+A w Dusseldorfie w Niemczech;
  • P. Chabiński specjalista ds. bhp z regionu Dolny Śląsk omówił zmiany w prawie pracy oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości;
  • W. Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przedstawił zmiany w ustawie o dozorze technicznym.

Zajęcia odbyły się w Buczu k/Boszkowa. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Taurona w Legnicy Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com