Czyczerski i Szarek we władzach sekretariatu

Józef Czyczerski i Bogusław Szarek Józef Czyczerski i Bogusław Szarek

W Katowicach dokonano wyboru władz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Na VII Kongresie SGiE NSZZ „Solidarność miało miejsce sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów. Na przewodniczącego został wybrany Kazimierz Grajcarek.

Do władz Sekretariatu wybrano także naszych przedstawicieli. Na wiceprzewodniczącego wybrano Józefa Czyczerskiego, a Bogusław Szarek ponownie został skarbnikiem.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com