Szkolenie okresowe dla SIP w PeBeKa S.A. w Lubinie

W dniach 21  23 października br. w Lubinie, społeczni inspektorzy pracy z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, uczestniczyli w Szkoleniu okresowym dla społecznych inspektorów pracy. Zajęcia dotyczyły:

  • prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kodeksu pracy i przepisach wykonawczych oraz organów państwowej kontroli nad warunkami pracy – prowadzący – inżynier ds. bhp;
  • technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają społeczni inspektorzy pracy; analizy przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dochodzeń powypadkowych; metodyki kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy – zajęcia przeprowadził doświadczony społeczny inspektor pracy z ZG „Rudna”.

Ponadto przedstawiciele firm Alfa i Omega S.J. w Głogowie i 3M Sp. z o. o. we Wrocławiu zaprezentowali sprzęt i środki ochrony osobistej.

Szkolenie podsumował Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z PeBeKa S.A.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com