Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”

16 września br. w siedzibie Regionu w Legnicy odbyło się Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”. Podczas zajęć poruszono sprawy dotyczące wpływu sposobu działania liderów na kondycję Związku, omówiono metody identyfikowania i rozwiązywania problemów pracowniczych, zastanawiano się nad czynnikami determinującymi pozycję Związku w firmie i sposobami diagnozowania przeszkód utrudniających rozwój organizacji. Na zakończenie uczestnicy poznali jedną ze strategii pozyskiwania nowych członków Związku.  W zajęciach wzięli udział członkowie organizacji w: Straży Miejskiej w Legnicy, Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, TUW Cuprum w Lubinie, PKP Cargo DZS Zakład w Legnicy, MOPS-ie w Legnicy i Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. Oddział w Legnickim Polu. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com