Lider dialogu autonomicznego – część 2

W dniach 17 – 19 września br. odbyło się szkolenie Lider dialogu autonomicznego – część 2″. Szkolenie odbyło się w siedzibie Regionu Zagłębie miedziowe NSZZ „Solidarność” w Legnicy. Wzięli w nim udział członkowie władz wykonawczych organizacji w: Straży Miejskiej w Legnicy, Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie., MOPS-ie w Legnicy, KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, TUW Cuprum w Lubinie, PKP Cargo DZS Zakład w Legnicy i Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. Oddział w Legnickim Polu.

Cele warsztatów:
– rozwinięcie umiejętności analizowania procesu komunikowania się;
– pogłębienie wiedzy o rozwiązywaniu konfliktów;
– zastanowienie się nad sposobami i znaczeniem przekazywania informacji członkom związku i pracownikom;
– przypomnienie wiedzy na temat SIP i komisji bhp.

Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Paweł Chabiński.


 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com