Szkolenie „Społeczna Inspekcja Pracy”

W dniach 4 – 5 lipca br. przeprowadzono szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy z udziałem społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Tauron Kraków Oddział Legnica, Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Oddział w Legnickim Polu i ZUS Oddział w Legnicy. Zajęcia dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w Legnicy w siedzibie Regionu. Warsztaty przeprowadził specjalista ds. bhp Paweł Chabiński.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com