Klub Społecznego Inspektora Pracy

19 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wiesław Michalski –  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadził prelekcję na temat uprawnień i obowiązków społecznej inspekcji pracy, metodyki pracy  SIP,  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zagadnień dotyczących stosowania monitoringu. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Polkowickiej Doliny Recyclingu Sp. z o. o., Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Tauronu, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie odbędzie się 25 września br.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com