Msza święta w intencji kolejarzy

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Sławomir Stasiak. We mszy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim.  Nie zabrakło także przedstawicieli kolejarzy i ich rodzin z Markiem Podskalnym i Jackiem Krawczunem.

Po mszy wszyscy udali się pod pomnik patronki kolejarzy świętej Katarzyny, gdzie po modlitwie złożono wiązanki kwiatów jako dziękczynienie za opieką nad całą bracią kolejarską.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com