Pikieta przed siedzibą TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach

Koleżanki i Koledzy!

W dn. 28.05.2019r. w Będzinie odbyło się kolejne spotkanie komitetów protestacyjno – strajkowych będących w sporach zbiorowych na tle płacowym. Komitety w dalszym ciągu podtrzymują zgłoszone w sporze zbiorowym żądanie wzrostu płacy zasadniczej, który ma zapewnić godziwe warunki życia pracownikom i ich rodzinom.

Dotychczasowe rokowania nie przyniosły spodziewanych przez nas efektów i dlatego kontynuując spór zbiorowy weszliśmy w fazę mediacji. Prowadzimy te działania ponieważ uważamy, że pracownicy nie mogą ponosić negatywnych skutków powstałych w wyniku błędnych decyzji Zarządów w minionym okresie, skutkujących obecną sytuacja finansową Grupy.

Opracowaliśmy i przyjęliśmy do realizacji scenariusz kolejnych kroków w najbliższym czasie. Należy do nich między innymi przeprowadzenie pikiety protestacyjnej w dn., 14.06.2019r. przed siedzibą TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach . Celem głównym tej pikiety jest zademonstrowanie niezadowolenia Załóg wobec prowadzonej polityki płacowej w Grupie.

Komitet wyraża swoją dezaprobatę wobec powtarzanych i przekazywanych przez wiele poprzednich lat informacji o złej sytuacji finansowej Grupy.

Apelujemy do wszystkich o uczestnictwo w organizowanej pikiecie .

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.
Strona Społeczna TD S.A.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com