Sztab Protestacyjno-Strajkowy w oświacie

Z dniem dzisiejszym, po dołączeniu Organizacji nr 1 w Legnicy do oświatowych organizacji NSZZ „Solidarność” z Jawora, Złotoryi i nr 2 z Legnicy,  zawiązał się Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który będzie koordynował działania ww. organizacji w procedurze wynikającej z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Organizacje postanowiły wszcząć spór zbiorowy z następującymi żądaniami:

  • podniesienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (bez względu na stopień awansu zawodowego) i pracowników samorządowych (administracja i obsługa) nie mniej niż o 1000 zł od stycznia 2019 r. i kolejne 15 % od stycznia 2020 r.;
  • wyłączenia dodatku za wysługę lat z minimalnego wynagrodzenia pracowników;
  • zapewnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli, wg stawek osobistego zaszeregowania, za prowadzenie kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych;
  • likwidacji godzin karcianych (zmiana zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela).

Procedurę wszczęcia sporu zbiorowego wdrożyła też Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Głogowie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com