Ministerstwo Ekstremalnych Niedomówień – pikieta we Wrocławiu

Pracownicy oświaty „Solidarności” na swoim zebraniu podjęli uchwałę o powołaniu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, na którego czele stanęła Danuta Utrata, przewodniczącego struktur oświatowych „Solidarności”.

Po zebraniu nauczyciele i pracownicy oświaty udali się pod Urząd Wojewódzki, gdzie odbyła się demonstracja, na której odczytano postulaty i przedstawiono stanowiska związkowców, głownie w kwestiach płacowych.

Na protest do Wrocławia przyjechali nauczyciele z Jeleniej Góry, Głogowa, Świdnicy, Dzierżoniowa i Milicza.

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Danuta Utrata krytykowała minister Zalewską za niedotrzymanie składanych niemal rok temu obietnic co do rozmów w kwestii m.in. podwyżek płac dla nauczycieli. Głos oprócz samych oświatowców, zabierali również przedstawiciele innych branż, którzy przybyli w mroźne styczniowe popołudnie na schody Urzędu Wojewódzkiego.
Wiosna będzie nasza – skandowali m.in. zebrani zapowiadając zaostrzenie akcji protestacyjnej w kwietniu.

mr/jw Solidarność Dolny Śląsk


Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com