Praca nad PUZP

Z inicjatywy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, 3 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w Legnicy w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Domu Dziecka w Legnicy, Pogotowia Opiekuńczego,w Legnicy, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Legnicy, Świetlicy Terapeutycznej Nr 2,w Legnicy, Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

W spotkaniu z upoważnienia Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” uczestniczyli: Piotr Wegner – z-ca. przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność, Piotr Jóźwiak radca prawny Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Aneta Mazur – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy oraz Agnieszka Mudra z-ca. przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

Ze strony Prezydenta Miasta Legnicy uczestniczył zespół negocjacyjny z  Dorotą Purgal z-cą prezydenta miasta na czele. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Legnicy.

Było to pierwsze spotkanie organizacyjne stron w sprawie negocjacji PUZP. Przedstawiciele Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” poprosili stronę prezydenta o przekazanie na adres Zarząd Regionu regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania z zakładów dla których ma być zawarty PUZP. Po uzyskaniu tych dokumentów Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przekaże do konsultacji projekt PUZP i uzgodni termin następnego spotkania

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com