Nie żyje Jarosław Wilner. Zginął w wypadku samochodowym

Rodzinie i Bliskim  wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci  przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa
NSZZ „Solidarność”
Jarosława Wilnera
w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
przewodniczący Bogdan Orłowski

Z wielkim żalem informujemy o tragicznej śmierci naszego kolegi Jarka Wilnera, przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. Zginął w piątek 28 września w wypadku samochodowym.

Jarosław Wilner, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był członkiem „S” od 1980 r. Działalność związkową rozpoczynał w firmie, z którą był związany do dzisiaj – Fabryką Wyrobów Ażurowych Haft w Kaliszu – obecnie Fabryka Firanek i Koronek Haft SA, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego KZ i skąd był delegatem na WZD Regionu.

Po 13 grudnia 1981 r. współorganizował tajne struktury „S”; od kwietnia 1982 r.  był członkiem Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa. Był również redaktorem, drukarzem i kolporterem pism „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK” i „Magazyn Polski Walczącej”. Zatrzymywany i skazywany przez kolegium ds. wykroczeń; wielokrotnie nękany rewizjami w domu.

W 1989 r. współorganizował struktury „S” w zakładzie pracy. W latach 1990-2005 był delegatem na WZD Regionu Wielkopolska Płd. i członkiem ZR; od 1992 r. wchodził w skład Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”, od 1992 r. był delegatem na KZD.

W czerwcu po raz kolejny został wybrany na przewodniczącego ZR Wielkopolska Południowa.

Źródło: KK NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com