Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa pracy

W dniach 24 – 26 września br. w Legnicy odbyło się szkolenie Rola przedstawicieli NSZZ Solidarność w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy. Dotyczyło takich zagadnień jak:

  • stanowienie prawa pracy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów,
  • proces stanowienia prawa pracy w praktyce,
  • rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa pracy,
  • oraz RODO w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Dział Programów Europejskich KK pod nazwą: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ Solidarność umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy oraz obejmujące rynek pracy”. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele  organizacji w: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej, KGHM  ZANAM S.A. w Polkowicach, PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki Oddział w Legnicy, Lear Corporation Poland II Sp. z o. o . Oddział w Legnickim Polu, oświacie lubińskiej, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, Regionie Zagłębie Miedziowe i Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum w Lubinie. Zajęcia przeprowadziła Elżbieta Wdowczyk – trener dialogu społecznego, wspomagała ją Monika Dorawa z KK.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com