Popiełuszko – Pamiętam…

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i męczennik, związany był z Mazowszem i parafiami Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie pełnił swoją posługę kapłańską. Wszędzie tam znajdują się ludzie, którzy noszą jego osobę w pamięci. Ksiądz Jerzy był poza tym związany z wieloma środowiskami: z Solidarnością i z ludźmi pracy, ze środowiskiem medycznym, studenckim. Sam dużo podróżował, zarówno po świecie, jak i po Polsce. Odwiedzał kolebki Solidarności na Pomorzu, w Małopolsce czy na Śląsku. W wielu miejscach miał przyjaciół. Wielokrotnie też był przez nich fotografowany. Prowadził korespondencję listowną.

W związku z oczekiwaną kanonizacją ks. Jerzego Popiełuszki oraz rosnącym zainteresowaniem jego osobą, Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafia św. Stanisława Kostki postanowiły przeprowadzić akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisanych przez ks. Jerzego, pamiątek po nim i zdjęć z jego osobą. Będziemy zbierać nie tylko dokumenty, ale także ich kopie, aby nie uszczuplić bezcennych domowych archiwów. Pozyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione badaczom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego. Zebrane artefakty udostępnione zostaną również w specjalnym „Wirtualnym Muzeum Pamięci”.

Działanie takie do tej pory nie było prowadzone.
Partnerami akcji, finansującymi ją, są: Poczta Polska i NSZZ Solidarność.
O partnerstwo poprosiliśmy także Archidiecezję Warszawską oraz Archidiecezję Białostocką.

Prośby o patronat medialny zostały skierowane do czołowych mediów w kraju, w tym: TVP, PR, Rzeczpospolitej, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, KAI-u, Opoki i innych.

List z prośbą o udostępnienie pamiątek po bł. ks. Jerzym podpisał ks. dr Marcin Brzeziński – proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki i kustosz Sanktuarium Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Diecezja Warszawsko-Praska zgodnie z decyzją bp. Romualda Kamińskiego włącza się w ramach współpracy partnerskiej w tę inicjatywę.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com