Nowe władze KSGRM NSZZ „Solidarność”

W dniu 23.04.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność. W wyborach wyłoniono przewodniczącego Rady Sekcji, Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną Sekcji i delegatów na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o ujednoliceniu nazewnictwa struktur branżowych, delegaci podjęli
decyzję o zmianie nazwy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi na Krajową Sekcję Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczącym Rady KSGRM został wybrany Józef Czyczerski. W skład Rady KSGRM weszli również Bogusław Szarek (O/ZG Polk.-Sier.) – I  wiceprzewodniczący, Ireneusz Pasis (PeBeKa) – II wiceprzewodniczący, Szymon Paryż (O/ZG Polk.-Sier.),  Jerzy Ewkowski (O/ZG Rudna), Bogdan Nuciński (O/ZG Lubin), Jacek Dziuba (O/ZG Lubin), Franciszek Poszelużny (O/ZWR), Paweł Gieroń (Zanam), Jarosław Ratka (Energetyka), Wiesław Baran (Mercus), Przemysław Darowski (PMT), Iwona  Majsner (WPEC), Joanna Pomykała (Metraco), Dagmara Jędrzejczyk (Inova), Grzegorz Górecki (O/ZH).

Skład Komisji Rewizyjnej KSGRM: Marcin Kaczanowski – przewodniczący, Robert Roskosz, Rafał Klaudel, Dawid Mordarski.

Delegaci na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki: Józef  Czyczerski, Bogusław Szarek, Ireneusz  Pasis, Szymon Paryż, Jerzy Ewkowski, Robert Roskosz, Jacek Dziuba, Franciszek Poszelużny. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com