Wybory władz OP Pracowników Poczty Polskiej

10 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej.

Na przewodniczącego Komisji Podzakładowej został wybrany Wojciech Rosół (na zdjęciu). W skład Komisji Podzakładowej weszły również: Krystyna Jesień i Sylwia Trzepacz.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Danuta Biedrzycka, Wiesław Towpik i Halina Trzepacz.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Danutę Biedrzycką, Krystynę Jesień, Wojciecha Rosoła, Wiesława Towpika, Halinę Trzepacz oraz  Sylwię Trzepacz.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com