Wybory władz OZ w MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie

Jpeg

27 lutego 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. w Lubinie

Na przewodniczącego Komisji Zakładowej został wybrany Robert Palica (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli: Magdalena Cirko, Paweł Karaniklew, Agnieszka Szymańska i Agnieszka Ziółkowska.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz Oświeczyński, Katarzyna Rabek, Aurelia Sadowska-Kowalska i Grzegorz Wodziński. Po Zebraniu Członków ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Aurelię Sadowską-Kowalską na przewodniczącą ZKR.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Magdalenę Cirko, Roberta Palicę,  Agnieszkę Szymańską i Agnieszkę Ziółkowską.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com