Wybory władz OZ w Nadleśnictwie Legnica

27 lutego br. w odbyły się wybory władz wykonawczych i kontrolnych Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Legnica.

Zakładowe Zebranie Członków na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrało Jacka Mazura (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Maria Elsner i Marek Marciniak.

Wybrano Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Bartoszewski, Stanisław Mieliński i Jarosław Szczerba, która po zakończeniu Zebrania Członków ukonstytuowała się wybierając Marcina Bartoszewskiego na przewodniczącego ZKR.

Delegatami na WZD Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ ‚Solidarność” we Wrocławiu zostali Marek Marciniak i Jacek Mazur.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com