Wybory władz w OM w Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie

23 lutego br. Międzyzakładowe Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie wybrało:

  • Józefa Młyńczaka na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej (na zdjęciu),
  • Andrzeja Chodowca, Lucjana Chrzanowskiego, Krzysztofa Czyżewskiego, Jana Machaja, Krzysztofa Mojżesza, Zbigniewa Poznara i Zbigniewa Serwacha na członków Komisji Międzyzakładowej,
  • Adriana Chodowca, Grzegorza Jaślara i Sławomira Wysockiego na członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu zebrania wyborczego ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając na swego przewodniczącego Sławomira Wysockiego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Krzysztof Sarapata.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com