Wybory władz w OZ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie

12.02 2018 roku  w Organizacji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie odbyły się wybory na kadencję 2018 – 2022. Wybrano nowe władze wykonawcze i kontrolne Organizacji – przewodniczącą Komisji Zakładowej  została Urszula Kowalska (na zdjęciu). W skład Komisji weszły również: Danuta Cieślak, Bogusława Miguła i Marzena Śliwińska. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Stanisławę Charyk, Dominikę Dumę i Lidię Kulczyc.

Po zakończeniu Zebrania Członków spotkały się członkinie komisji rewizyjnej i wybrały Stanisławę Charyk na przewodniczącą ZKR.

Wybory z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował –  Mirosław Kaszowski.                                                           

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com