Wybory władz w Organizacji w Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie

Jpeg

31 stycznia br. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Marek Dąbal (na zdjęciu).

W składzie Komisji Zakładowej znaleźli się również: Iwona Figiel, Jarosław Lamek i Teresa Rutkowska.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Tomasza Koźlika, Pawła Rudyka i Sławomira Rypienia.

Zebrani wybrali również delegatów na Walne Zebranie Delegatów Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa – zostali nimi Marek Dąbal, Jarosław Lamek i Krzysztof Sokołowski. Ci sami delegaci zostali elektorami, którzy pod koniec kwietnia wybiorą delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Po zakończeniu zebrania wyborczego ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Sławomira Rypienia na swego przewodniczącego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Jpeg

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com