Wybory władz w Organizacji Zakładowej w LPGK w Legnicy

30 stycznia 2018 roku odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Legnicy.

Na przewodniczącego Komisji Zakładowej został wybrany Tadeusz Zawiślak (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli: Tadeusz Drewnowski, Ryszard Świerski i Zbigniew Pielaszek.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Paweł Górczyński, Ireneusz Iwański, Marek Ślusarczyk.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Pawła Gacię, Ryszarda Świrskiego i Tadeusza Zawiślaka.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com