Wybory władz w Organizacji Oddziałowej PKP Cargo S.A. w Legnicy

26 stycznia br. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki Oddział Legnica, podczas którego na przewodniczącego Komisji Oddziałowej wybrano Sebastiana Derkacza (na zdjęciu). Do Komisji weszli również Edward Gronkowski, Mirosław Kubacki, Krystyna Malek, Rafał Musiał, Jacek Podskalny, Tomasz Seledec, Dariusz Szapował, Dariusz Śliwiński, Łukasz Welter, Zgmunt Bogusz, Barbara Jarząb, Paweł Łodyga, Stanisława Mastalerz, Dorota Nowak, Franciszek Rutyna, Adam Sopyło, Michał Szkudlarek, Robert Walczak i Małgorzata Wojtyło.
Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Wiesławę Dziadyk, Emila Karaska,  Zbigniewa Parszeniewa, Dariusza Skibę i Krystiana Zawiszę.

Po zebraniu ukonstytuowała się Zakładowa Komisja Rewizyjna wybierając na przewodniczącą Wiesławę Dziadyk oraz Zbigniewa Parszeniewa na zastępcę przewodniczącej ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com