Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z: organizacji wydziałowych i międzywydziałowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 i 2 w Legnicy 14 listopada br. w siedzibie Regionu w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu poświęconym Wyborom władz podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypomniano zasady wyborcze dotychczas obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com