Wzór dla przyszłych pokoleń

W Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński wręczył wysokie odznaczenia państwowe uczestnikom opozycji solidarnościowej. W imieniu Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce działaczy Solidarności i antykomunistycznej opozycji odznaczeni zostali Mirosław Franciszek Awiżeń, Zbigniew Bereszyński,  Leon Foltyn, Zygmunt Gołąb.

Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostali   Jan Brandeburg , Grażyna Maria Čupaila-Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Czesław Czternastek, Władysław Dębski, Grzegorz Francuz, Jerzy Roman Golczuk, Alicja Marta Olejniczak,  Halina Pankanin, Krystyna Słowińska, Zygmunt  Sobolewski , Jan Tarnowski. Pośmiertnie przyznano Krzyż Wolności i Solidarności Tadeuszowi Rogoszowi.

Jan Bolesław Tarnowski, ur. 26.05.1950 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, był aktywnym działaczem solidarnościowym w swoim miejscu pracy – w Zakładach Kuzienniczych i Maszyn Rolniczych w Jaworze. W okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie.

W latach 1980-1981 w/w działał ponadto jako kolporter prasy związkowej („Solidarność Dolnośląska”, „Semafor”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Robotnik”), a od 1982 r. kolportował prasę podziemną (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”). Uczestniczył także w akcjach plakatowych i ulotkowych w Jaworze.

MR „SD”

Jan Bolesław Tarnowski

Jan Bolesław Tarnowski

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com