Spotkanie koordynatorów ds. sip/bhp NSZZ „Solidarność”

W dniach 24– 25 października 2017 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. sip/bhp NSZZ „Solidarność”. Nasz Region reprezentowali Wiesław Michalski z ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. i Wojciech Zawadzki z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zebrani wymienili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem koordynatorów w kraju, a zaproszeni goście zapoznali ich z następującą tematyką:

  • Zarządzanie ochroną środowiska w zakładzie pracy – zadania dla społecznej inspekcji pracy.
  • Aktywność NSZZ „Solidarność” w zakresie bhp na szczeblu krajowym i zagranicznym, kampanie EKZZ.
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy – prezentacja programu.
  • Mobbing, powoływanie komisji antymobbingowej – dobre praktyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com