Klub Społecznego Inspektora Pracy

20 września 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Ewa Kosiorowska omówiła kroki, które należy wykonać, aby uzyskać świadczenie pieniężne z powodu represji w latach 1956 – 1990 oraz art. 15a ustawy o orderach i odznaczeniach, w którym określono kto ma prawo do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności i w imieniu Zarządu Regionu poprosiła o wskazywanie takich osób, aby można było wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich odznaczenie. Następnie Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne związane z ryzykiem zawodowym oraz sprawy bieżące dotyczące działalności SIP. Poruszono temat wyjazdowego posiedzenia Klubu.W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com