Klub SIP

24 maja 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego przedstawiciele firmy PARTNER IGSO S.J. zaprezentowali rękawice marki TEGERA® i TEMPO®. Ponadto firma oferuje obuwie, ochrony słuchu, wzroku, głowy, dróg oddechowych oraz wiele artykułów z bhp. Następnie Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne i zdrowotne dotyczące spożywania alkoholu i narkotyków oraz sprawy bieżące związane z działalnością SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 września.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com