Bożena Rudzińska bez kary nagany

W dniu 23-03-2017 roku Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie o sygn. akt V Pa 12/15 z powództwa Bożeny  Rudzińskiej przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie oddalił w całości apelację pracodawcy. Wyrok jest prawomocny. W obrocie prawnym pozostał wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 30-11-2016 roku o sygn. akt IV P 101/15 uchylający karę nagany nałożoną przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, iż z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że pracodawca, przed wręczeniem B. Rudzińskiej kary nagany, nie wysłuchał jej, co stanowi wymóg skutecznego ukarania. Ponadto w piśmie o ukaraniu MOK w Głogowie nie zawarł pouczenia o terminie i sposobie odwołania się od nałożonej kary, a także odrzucił sprzeciw Rudzińskiej  bez rozpatrzenia stanowiska reprezentującej ją Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

PJ, fot: http://miedziowe.pl/

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com